Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμου
25000 εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε όλη τη χώρα θα καλύψουν θέσεις εργασίας 
μέσω του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία στους Δήμους
 με προσωρινές συμβάσεις. Θα έρθουν να προστεθούν στους περίπου 6000 που
 έχουν ήδη προσληφθεί με το πρόγραμμα σε συγκεκριμένους Δήμους της χώρας. 
Στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών (παιδεία, υγεία, πρόνοια, καθαριότητα κ.α.), 
οι θέσεις που καλύπτονται με προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ξεπερνούν τις
 50000 και πλέον οι διάφορες μορφές ελαστικής εργασίας τείνουν να κυριαρχήσουν
 στον δημόσιο τομέα.
Τι μας λένε;
Η κυβέρνηση μας λέει ότι κάνει προσλήψεις για να καλύψει τις ανάγκες. Ότι μειώνει
 την ανεργία. Ότι η δική της μνημονιακή πολιτική με τις 8μηνες συμβάσεις είναι καλύτερη 
από τη μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με τις 5μηνες συμβάσεις.
Οι δημοτικές αρχές μας λένε ότι τα προγράμματα αυτά είναι μια λύση στα προβλήματα των 
Δήμων. Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο μνημονιακό καθεστώς πέρα από αυτά τα 
«δώρα» που
 μας δίνει η Ε.Ε.
Η Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ., οι βιομήχανοι και το κεφάλαιο μας λένε ότι αυτές οι πολιτικές θα 
φέρουν ανάπτυξη και θα ξεπεραστεί η κρίση. Ότι για να «σωθούμε» πρέπει να 
μειώνονται οι δαπάνες, να στέλνεται κόσμος στην ανεργία, να κόβονται οι μισθοί 
και να ιδιωτικοποιούνται τα πάντα.
Όμως εμείς ξέρουμε την αλήθεια
Όλοι και όλες μας ζούμε καθημερινά στους Δήμους και γνωρίζουμε πολύ καλά την
 κατάσταση που έχουν βρεθεί οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες παρόλο που
 πληρώνουμε δυσβάστακτους φόρους και δημοτικά τέλη. Υπηρεσίες απολύτως
 αναγκαίες για τη ζωή μας, για την προστασία των πιο αδύναμων, για την υγεία, 
την παιδεία, την πρόνοια, τους παιδικούς σταθμούς, την καθαριότητα διαλύονται 
από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Υπάρχουν κενά σε θέσεις 
εργασίας απολύτως αναγκαίες για να υλοποιείται έργο των Δήμων και τα κενά αυτά
 δε μπορούν να καλύπτονται με «μπαλώματα» λίγων μηνών. Απαιτείται μόνιμο και
 σταθερό προσωπικό με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής και όχι ένα χάος
 προσωρινών θέσεων, μετατάξεων κ.α. Οι εργαζόμενοι σε τόσο κρίσιμους για τη ζωή
 των δημοτών τομείς, μετατρέπονται σε «ωφελούμενους» με μισθούς 430 ευρώ
 (για μέχρι 25 ετών) και 490 ευρώ (για άνω των 25). Με πολύ χαμηλότερα μεροκάματα
 από τους συναδέλφους τους στην ίδια εργασία, χωρίς τα ίδια αναγνωρισμένα 
εργασιακά δικαιώματα, χωρίς πολλές φορές τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας με  απο-
τέλεσμα τα τραγικά εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν σε αντίστοιχα προγράμματα.
Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι νέοι ξέρουμε πολύ καλά πως η επίθεση στα δικαιώματα 
στην εργασία και στις κοινωνικές παροχές δεν αφορά μόνο τους ελαστικά εργαζόμε-
νους στους Δήμους ή το Δημόσιο. Είναι η κυρίαρχη πολιτική που επιδιώκει να κάνει 
καθεστώς την ελαστική εργασία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια, το διαρκές μεταίχμιο
 μισοανεργίας- μισοεργασίας. Είναι η ίδια πολιτική που μας πετάει στην ανεργία, που 
δίνει όπλα στα χέρια των ασύδοτων αφεντικών, που μας ξετινάζει στη φορολογία, που
 θέλει να μας πάρει τα σπίτια. Μια αντεπίθεση πρέπει να ξεκινήσει, για την ανατροπή 
όλης αυτής της αντιλαϊκής σταυροφορίας με κριτήριο τις ανάγκες μας για μόνιμη
 σταθερή εργασία με αξιοπρεπή αμοιβή. Τα δικαιώματα μας είναι πάνω από τις μνη-
μονιακές υποχρεώσεις, από την αποπληρωμή του χρέους, τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες
 και την παραμονή στο ευρώ και την ΕΕ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες των προγραμμάτων. Οι θέσεις που καλύπτετε είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργία των δήμων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το παρουσιάσει
 σαν ευκαιρία για μια προσωρινή διαφυγή από τη χρόνια ανεργία, σαν ένα διάλλειμα
 από τη φτώχεια. Όμως μη θεωρήσετε ότι λάβατε κάποιο «δώρο». Αυτοί που μας ρίξανε
στην ανεργία, που μας φτωχύνανε, που ακόμα κρατάνε την εξουσία και τον πλούτο δε
 δωρίζουν τίποτα. Εμείς
 τους δωρίζουμε τη φτηνή εργασία μας, όσο δεν ξεσηκωνόμαστε εναντίον τους.
 Οργανωθείτε και ξεσηκωθείτε. Να ξέρετε ότι θα βρεθούμε στο πλευρό σας στον
 αγώνα για ίσα δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς και ίση αμοιβή για ίση 
εργασία, για μαζικές προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού, για μέτρα ασφαλείας. Ο συλλογικός αγώνας μπορεί να νικήσει
 την ομηρεία και το φόβο. Η οργάνωση και η κοινή δράση έχει φέρει νίκες ως προς τα 
δικαιώματα των εργαζομένων.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες στους Δήμους. Δεν είναι καθόλου άσχετα τα προγράμ-
ματα των προσωρινών και επισφαλών θέσεων εργασίας στους δήμους, με τις αλλαγές 
στον ΟΑΕΔ, την εφαρμογή του «ποινολογίου», την προσπάθεια μετατροπής των 
επιδομάτων ανεργίας
 σε μορφές επιδότησης σε επιχειρήσεις και εργοδότες, για να μας προσλαμβάνουν
απελπισμένους από τη δεξαμενή των ανέργων με αντίστοιχα άθλιους μισθούς και 
εξαφανισμένα δικαιώματα. Οι δήμοι, εξάλλου, πρωτοστατούν σε αυτές τις αλλαγές. 
Βρίσκονται στην αιχμή μιας διαρκούς προσπάθειας , περικοπής των δημοσίων δα-
πανών για κοινωνικές ανάγκες και μετατροπής τους σε ανταποδοτικές «παροχές.
 Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουν να μας μετατρέψουν σε εύπλαστο εργατικό δυ-
ναμικό που θα μπορεί εύκολα να εντάσσεται σε μορφές ιδιωτικοποιήσεων των κοι-
νωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Να μην αποδεχτούμε το διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων που θέλει να επιβάλλει
 η εξουσία. Τα δικαιώματα μόνιμων και προσωρινών εργαζομένων είναι κοινά. Πρέπει
 και ο αγώνας τους να είναι κοινός μέσα από τα ίδια σωματεία και επιτροπές, μέσα από
 κοινές διεκδικήσεις και κινηματικές δράσεις.
Μπορούμε να νικήσουμε
Είναι ώρα για αγώνα. Οι εργαζόμενοι/ες συμβασιούχοι/ες μπορούν να μπουν μπρο-
στά και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους με κοινή ενωτική δράση και συντο-
νισμό πρώτα από όλα για την ίδια τη ζωή τους.
Σε αυτό τον δίκαιο αγώνα, οι συλλογικότητες που υπογράφουμε θα βρεθούμε ολό-
πλευρα συμπαραστάτες και θα πρωτοστατήσουμε για να μπει τέλος στην ομηρεία 
των συμβασιούχων και όλων μας, την ανασφάλεια της δουλειάς, την κατάργηση κάθε
 μορφής προσωρινής και ελαστικής εργασίας, στο μεγάλο αίτημα για ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ
 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ.

Αυξήσεις στους μισθούς, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά,
 ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα στους εργαζόμενους των κοινωφελών προ-
γραμμάτων.

Όχι στις απολύσεις. Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη των τεράστιων
 αναγκών των ΟΤΑ και της κοινωνίας. Κατάργηση κάθε μορφής προσωρινής και
 ελαστικής εργασίας

Καμία ιδιωτικοποίηση έμμεση ή άμεση. Καμία ανοχή στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού 
κεφαλαίου και των εργολάβων. Δήμοι στην υπηρεσία του λαού.  

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΟΥ

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας ||Ανυπακοή στις γειτονιές Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης|| Ανυπότακτο Αγρίνιο ||Ανυπόταχτη Καισαριανή ||Ανυπόταχτη Πετρούπολη ||Ανυπότακτη Πόλη-Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση στις γειτονιές Αγ. Αναργύρων-Καματερού ||Αριστερή Κίνηση Περιστερίου ||Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα|| Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα || Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας || Εκτός Πλάνου- Αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης || Εκτός Σχεδίου- Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία || Εκτός των Τειχών-Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Αμαρουσίου || Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής Δήμου Θέρμης || Μια πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης || Ρήγμα στα Δυτικά (Αιγάλεω) || Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική || Ανταρσία- Αντικαπιταλιστική Αριστερά στην Κ. Μακεδονία || Ανταρσία στο Μωριά – Συμπόρευση για την Ανατροπή || ΑΡ.ΣΥ Ανατροπή -Ανταρσία στη Δυτική Μακεδονία || Αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο || Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την Ανατροπή || Ανυπόταχτη Κρήτη || Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια || Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attack στην ανεργία και την επισφάλεια ||Αγωνιστικές Κινήσεις – Συσπειρώσεις στους ΟΤΑ
Επικοινωνία:
www.koinofeli.gr | koinofelisergasia@gmail.com | Tηλ: 6934535084, 6946367121, 6979202353

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

Κοινό κείμενο σχημάτων και κινήσεων με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Ν. Φιλαδέλφεια

Τους τελευταίους μήνες η Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται ξανά σε «κατάσταση πολιορκίας». Ομάδες τραμπούκων «περιπολούν» στην περιοχή απειλώντας και αποκλείοντας στέκια και κοινωνικούς χώρους, προσπαθώντας να διαλύσουν εκδηλώσεις πολιτικών χώρων, επιτιθέμενοι σε δημοτικούς συμβούλους και όποιον πολίτη τολμά να εκφράσει άποψη διαφορετική από το σχέδιο οικονομικής εκμετάλλευσης της ευρύτερης περιοχής από τον επιχειρηματία και αφανή ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη, αλλά και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, περιλαμβανομένης της Μητρόπολης Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας.
Το 2014, η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ άνοιξε το δρόμο, ψηφίζοντας φωτογραφικές διατάξεις προκειμένου να προχωρήσει το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ συμφερόντων Δ. Μελισσανίδη, στο  Ρυθμιστικό Αθήνας/Αττικής. Από εκείνη την περίοδο και μετά ξεκινά στην περιοχή η εφαρμογή του «νόμου Μελισσανίδη» απέναντι σε όποιον τολμά να αμφισβητεί τα σχέδιά του. Σήμερα, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιβραβεύει την επιβολή του δικαίου της μαφίας ψηφίζοντας στη Βουλή νέα φωτογραφική διάταξη για να προχωρήσει η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή έχει ήδη εξαγγείλει την οικοπεδοποίηση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, περιοχή που εμπεριέχεται στη Β ζώνη προστασίας του Υμηττού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια του ουσιαστικού ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γ. Αλαφούζου, ενώ ετοιμάζεται να χαρίσει το ΣΕΦ στους Αγγελόπουλους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Τένις στο ΟΑΚΑ στον Αγγελόπουλο της ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ παίρνει σειρά ο Σαββίδης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που διεκδικεί ένα πρώην στρατόπεδο 700 στρεμμάτων.
Νόμος είναι το δίκιο του κεφαλαιοκράτη;
Η παράδοση ολόκληρων περιοχών πρασίνου, ελεύθερων χώρων και δημόσιας γης στο κεφάλαιο δεν είναι ζήτημα της Ν. Φιλαδέλφειας, ούτε σχετίζεται αποκλειστικά με τα γήπεδα επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού (Λάτσης), η παράδοση του Πειραιά στο εφοπλιστικό κεφάλαιο (Μαρινάκης) και στα επιχειρηματικά συμφέροντα της COSCO, η παραχώρηση του Φαλήρου στο Ίδρυμα Νιάρχος, η προσπάθεια τσιμεντοποίησης του Υμηττού, η ιδιωτικοποίηση «φιλέτων» στην παραλιακή ζώνη (λ.χ. Αστέρας Βουλιαγμένης, Αστέρια Γλυφάδας), είναι όψεις της πλήρους παράδοσης της δημόσιας γης σε ιδιώτες στην Αττική. Απειλεί να τη μετατρέψει σε περιοχή αβίωτη για τους κατοίκους και ανοιχτή μόνο στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τις ευλογίες των κυβερνήσεων και τις τροπολογίες που ψηφίζονται ασμένως στη Βουλή από όλα τα κόμματα υπηρέτες του κεφαλαίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι, Χρυσή Αυγή).
 Σε όλο αυτό το σκηνικό που ραγδαία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στην Αττική, βαριές είναι οι ευθύνες της Περιφερειακής Διοίκησης της Ρ. Δούρου. Έχουν στη πράξη αναιρέσει οποιαδήποτε δήλωση, προγραμματική δέσμευση ή εξαγγελία, και πότε με τη διακριτική στήριξη, πότε με συναίνεση, πότε με σιωπή, στη πραγματικότητα στηρίζουν και χρηματοδοτούν κάθε αυθαιρεσία των επιχειρηματικών συμφέροντα που σταδιακά θα μετατρέψουν την Αττική σε κρανίου τόπο.  
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προωθεί το 4ο μνημόνιο που καταστρέφει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους φτωχούς, αλλά ανοίγει ευκαιρίες για κερδοσκόπους «επενδυτές» χαρίζοντας τους τελευταίους ελεύθερους χώρους στο κεφάλαιο, γυρνώντας ξεδιάντροπα την πλάτη σε κινήματα πάνω στα οποία πάτησε για να γίνει κυβέρνηση. Αυτή η «ανάπτυξη» σημαίνει ένα δεύτερο κύμα λεηλασίας και τσιμεντοποίησης που θα καταστρέψει ό,τι απέμεινε από την επιδρομή της Ολυμπιάδας του 2004.
Οι γειτονιές μας θα παραδοθούν στις μαφίες του κεφαλαίου;
Το «πείραμα» που εξελίσσεται στη Ν. Φιλαδέλφεια είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω: είναι η προσπάθεια να επιβληθεί το δίκιο του κεφαλαίου με τη βία παρακρατικών ομάδων. Το έχουμε ζήσει, άλλωστε, με τις μαφίες της παραλιακής, τις μαφίες των οικοπεδοφάγων και άλλες μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας μαφιόζικες ομάδες που προσπαθούν να επιβάλλουν το νόμο της σιωπής σε ολόκληρες περιοχές.  Γι’ αυτό τα όσα συμβαίνουν στη Ν. Φιλαδέλφεια σήμερα αφορούν όλη την Αττική. Αν αφήσουμε το νόμο της σιωπής να επιβληθεί στη Ν. Φιλαδέλφεια, με τον ίδιο τρόπο θα επιβληθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε κάθε μικρή ή μεγάλη περιοχή, ενάντια σε κάθε κίνημα κατοίκων ή όποιον-αν αντιστέκεται.


Ενάντια στο Ρυθμιστικό Αθήνας/Αττικής και την «ανάπτυξή» που προωθούν
Λέμε όχι στην τσιμεντοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, των δασών, των πάρκων, των αρχαιολογικών χώρων και κάθε κοινόχρηστου αγαθού (αιγιαλός-παραλία). Θέλουμε ανθρώπινες γειτονιές, με καθορισμό και απαγόρευση χρήσεων, με περιορισμούς στη δόμηση, με δημόσια σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, γηροκομεία, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικούς χώρους που να καλύπτουν τις ανάγκες ζωής και αναψυχής των κατοίκων όλης της Αττικής.

Ενάντια στο «σχέδιο Μελισσανίδη» για τη Νέα Φιλαδέλφεια και την ευρύτερη περιοχή και ενάντια σε όλα τα επιχειρηματικά σχέδια των Μαρινάκη, Αλαφούζου, Νιάρχου, Λάτση κ.α. για την άλωση του δημόσιου χώρου.
Η Νέα Φιλαδέλφεια -και όλες οι γειτονιές- να παραμείνουν περιοχές κατοικίας. Άλσος ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, με τη διαχείρισή του στον Δήμο και σε επιτροπές κατοίκων. Ούτε ένα δέντρο να μην κοπεί, ούτε ένα στρέμμα από το Άλσος να μην παραχωρηθεί σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση (γήπεδο, Mall, πάρκιγκ κ.λπ.).  Να τεθεί τέλος στη συνειδητή εγκατάλειψή του πάρκου, να αναβαθμιστεί ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και ελεύθερο χώρο συνάντησης των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας και των όμορων δήμων. Το ίδιο διεκδικούμε και για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, το Πεδίο του Άρεως και όλα τα πάρκα της Αττικής. Το Ελληνικό να μετατραπεί σε άλσος υψηλού πρασίνου.
Στο χώρο που ήταν χτισμένο το στάδιο της ΑΕΚ, με τους πολεοδομικούς κανόνες που ισχύουν και είναι αποδεκτοί και από τους πολίτες της Φιλαδέλφειας και χωρίς να κοπεί ούτε ένα δέντρο, να γίνει το νέο γήπεδο-αθλητικό κέντρο της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Να προχωρήσει η διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί και όχι να φυτευτούν οι εγκαταστάσεις του γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟ και τα πολυκαταστήματα των εταιριών μέσα σε αυτό τον ήδη παραχωρημένο χώρο.

Να πάψει να δίνεται δημόσιο χρήμα και δημόσιος χώρος στις ιδιωτικές ΠΑΕ και τις ιδιωτικές ΑΕ που συστήνουν οι ΠΑΕ για τη διαχείριση γηπέδων. Το δημόσιο (Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Αθλητισμού κλπ), να χρηματοδοτούν μόνο έργα αθλητισμού που θα έχουν τις εξής προϋποθέσεις: α. Να ανήκουν στις ερασιτεχνικές ομάδες και μπορούν να υποδεχτούν πολλά αθλήματα ερασιτεχνικού αθλητισμού, β. να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά και οι κάτοικοι της περιοχής για να αθλούνται, γ. να μην έχουν εμπορικές χρήσεις. Να χρηματοδοτεί το δημόσιο ένα πρόγραμμα μαζικού λαϊκού αθλητισμού ώστε όλα τα παιδιά και οι γονείς τους να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις γειτονιές σε γήπεδα και εγκαταστάσεις άθλησης.
Χώροι άθλησης για όλο τον λαό, και όχι για τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ.

Για τη δημοκρατία στις γειτονιές μας
Ενώνουμε τη φωνή μας με όλες τις συλλογικότητες της γειτονιάς και του κινήματος  στην υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών, του δικαιώματος των λαϊκών συλλογικοτήτων και του κόσμου να εκφράζουν την άποψή τους και να αντιπαλεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αλληλέγγυοι-ες απέναντι στην τρομοκρατία των «επιχειρηματικών συμμοριών», στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και του δημόσιου χώρου από την επέλαση του κεφαλαίου.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ.

                  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κάθε κάτοικος του δήμου μας αντιλήφθηκε το τελευταίο χρόνο βελτίωση στις υπηρεσίες του δήμου σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης ,καθαριότητας ,πρασίνου ,παιδικούς σταθμούς κ.ά.
Είδαμε νέα πρόσωπα στο δρόμο στην καθαριότητα στο πράσινο στις υπηρεσίες ,στην συντήρηση στων σχολικών κτιρίων κ.α.
Και αυτό συνέβη διότι περίπου 300 εργαζόμενοι προσλήφθηκαν με 8μηνες συμβάσεις με τα κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ  σε υποτιθέμενες προσωρινές θέσεις εργασίας .Και μάλιστα με  με μισθούς 430 ευρώ (για μέχρι 25 ετών) και 490 ευρώ (για άνω των 25).Και με δικαιώματα λειψά). Με πολύ χαμηλότερα μεροκάματα από τους συναδέλφους τους στην ίδια εργασία, χωρίς τα ίδια αναγνωρισμένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς πολλές φορές τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας με αποτέλεσμα τα τραγικά εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν σε αντίστοιχα προγράμματα.
Τώρα ξέρουμε πως η σοβαρότερη προϋπόθεση  για  ποιοτικές υπηρεσίες στους δήμους είναι άμεσα συνδεδεμένες με την μόνιμη και σταθερή απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού στους δήμους  και η αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό .
Το προσεχές διάστημα όμως αυτό θα αλλάξει διότι αρχίζουν να τελειώνουν τα 8μηνα και οι εργαζόμενοι θα αρχίσουν να απολύονται και να οδηγούνται στην ανεργία .
Ειδικά η υπηρεσία  πρασίνου είχε στελεχωθεί από την εργαζόμενη γεωπόνο κ. Πανάγου, που όντας εργαζόμενη στο δήμο αορίστου χρόνου και παρ’όλο που ένα χρόνο τώρα δούλεψε και βοήθησε σημαντικά στην υπηρεσία πρασίνου  δεν έχει πληρωθεί ακόμα και δεν έχει αφάλιση !!!!!!! Και αυτό με αποφάσεις των υποτιθέμενων ανεξάρτητων αρχών <<επιτροπεία δήμων και ,<<ελεγκτικό συνέδριο >>,πράγμα που σημαίνει αυτό το επαίσχυντο κράτος με τους μηχανισμούς του διαλύει και το στοιχειώδες δικαίωμα να εργάζομαι και να δικαιούμαι να πληρωθώ και να έχω ασφάλιση!!!
Και αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό διότι και οι εργαζόμενοι που παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών των δήμων ,το ελεγκτικό συνέδριο δεν εγκρίνει την πληρωμή τους ενώ έχουν εργαστεί!!!!!.
΄Ακουσον - Άκουσον απλήρωτη εργασία στον δημόσιο τομέα.
Όλοι και όλες μας ζούμε καθημερινά στους Δήμους και γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση που έχουν βρεθεί οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες παρόλο που  πληρώνουμε  δυσβάστακτους φόρους και δημοτικά τέλη. Υπηρεσίες απολύτως αναγκαίες για τη ζωή μας, για την προστασία των πιο αδύναμων, για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, τους παιδικούς σταθμούς, την καθαριότητα  διαλύονται από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Υπάρχουν κενά σε θέσεις εργασίας απολύτως αναγκαίες για να υλοποιείται έργο των Δήμων και τα κενά αυτά δε μπορούν να καλύπτονται με «μπαλώματα» λίγων μηνών. Απαιτείται μόνιμο και σταθερό προσωπικό με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής και όχι ένα χάος προσωρινών θέσεων, μετατάξεων κ.α.
Γνωστές και οι δικαιολογίες τους:
Η κυβέρνηση μας λέει ότι κάνει προσλήψεις για να καλύψει τις ανάγκες. Ότι μειώνει την ανεργία. Ότι η δική της μνημονιακή πολιτική με τις 8μηνες συμβάσεις είναι καλύτερη από τη μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με τις 5μηνες συμβάσεις.
Οι δημοτικές αρχές μας λένε ότι τα προγράμματα αυτά είναι μια λύση στα προβλήματα των Δήμων. Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο μνημονιακό καθεστώς πέρα από αυτά τα «δώρα» που μας δίνει η Ε.Ε.
Οι δήμοι, εξάλλου, πρωτοστατούν σε αυτές τις αλλαγές. Βρίσκονται στην αιχμή μιας διαρκούς προσπάθειας , περικοπής των δημοσίων δαπανών για κοινωνικές ανάγκες και μετατροπής τους σε ανταποδοτικές «παροχές.
Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ αντί για μαχητικούς αγώνες υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας συμμετέχουν μαζί με τον ΣΕΒ σε κοινωνικά μέτωπα ταξικής συνεργασίας αναζητώντας «εθνικές γραμμές» στα εργασιακά.
Η Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ., οι βιομήχανοι και το κεφάλαιο μας λένε ότι αυτές οι πολιτικές θα φέρουν ανάπτυξη και θα ξεπεραστεί η κρίση. Ότι για να «σωθούμε» πρέπει να μειώνονται οι δαπάνες, να στέλνεται κόσμος στην ανεργία, να κόβονται οι μισθοί και να ιδιωτικοποιούνται τα πάντα.
Και μας τα λένε όλα αυτά όταν τα κέρδη των επιχειρηματιών αυξάνονται και οι χρηματοδότηση των εταιρειών με δωρεάν εργαζόμενους οργιάζει μέσω των voucher επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ,κοινωφελούς εργασίας κ.α.
Και με τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ, την εφαρμογή του «ποινολογίου», την προσπάθεια μετατροπής των επιδομάτων ανεργίας σε μορφές επιδότησης σε επιχειρήσεις και εργοδότες, για να μας προσλαμβάνουν απελπισμένους από τη δεξαμενή των ανέργων με αντίστοιχα άθλιους μισθούς και εξαφανισμένα δικαιώματα.

 Οι εργαζόμενοι όμως και οι εργοδότες δεν έχουν κοινά αλλά αντιτιθέμενα συμφέροντα και τα κέρδη τους είναι η δική μας κλεμμένη δουλειά.
Συναδέλφισσες / συνάδελφοι
Τα ψέματά τους τελείωσαν
Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να στερήσει την αξιοπρέπειά μας!
Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας πετάει στους κάδους ανακύκλωσης εργαζομένων!
  Η εμπειρία των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και η διάψευσή τους βαραίνει ακόμα στις πλάτες πολλών εργαζόμενων, όμως καμιά πολιτική λύση δεν πρόκειται να υπάρξει χωρίς τους αγώνες μας. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για ατομικές λύσεις, για λογικές του τύπου “ας μείνω εγώ στη δουλειά κι ας απολυθεί ο διπλανός μου.
Καμιά εργατική γειτονιά δεν πρέπει να υποταχτεί στην φτώχεια ούτε να αποδεχτεί την λογική που λέει ας έχω εγώ καλύτερες υπηρεσίες και ας εργάζονται με άθλιες συνθήκες και αποδοχές οι εργαζόμενοι στο δήμο.
Σήμερα ο διπλανός μου και το παιδί του γείτονα αύριο εγώ και το παιδί μου.
Στον άγριο εργασιακό μεσαίωνα που είναι ήδη εδώ και κάθε μέρα δείχνει όλο και πιο άγρια το πρόσωπό του,η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ να μην αποδεχτούμε το διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων που θέλει να επιβάλλει η εξουσία. Τα δικαιώματα μόνιμων και προσωρινών εργαζομένων είναι κοινά. Πρέπει και ο αγώνας τους να είναι κοινός μέσα από τα ίδια σωματεία και επιτροπές, μέσα από κοινές διεκδικήσεις και κινηματικές δράσεις.
Μπορούμε να νικήσουμε
Είναι ώρα για αγώνα. Οι εργαζόμενοι/ες συμβασιούχοι/ες μπορούν να μπουν μπροστά και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους  με κοινή ενωτική δράση και συντονισμό πρώτα από όλα για την ίδια τη ζωή τους.
Σε αυτό τον δίκαιο αγώνα, εμείς η Ανυπότακτη Πόλη  θα βρεθούμε ολόπλευρα συμπαραστάτες και θα πρωτοστατήσουμε για να μπει τέλος στην ομηρεία των συμβασιούχων και όλων μας, την ανασφάλεια της δουλειάς, την κατάργηση κάθε μορφής  προσωρινής και ελαστικής εργασίας, στο μεγάλο αίτημα για ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ.
Αυξήσεις στους μισθούς, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων.
Όχι στις απολύσεις. Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των ΟΤΑ και της κοινωνίας. Κατάργηση κάθε μορφής προσωρινής και ελαστικής εργασίας
Καμία ιδιωτικοποίηση έμμεση ή άμεση, για δήμους στην υπηρεσία του λαού και όχι στην εκχώρηση, στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού κεφαλαίου και των εργολάβων.
Να πληρωθεί τώρα η εργαζόμενη Πανάγου από τον δήμο για την εργασία της.
Να παλέψουμε για την ανατροπή των πολιτικών που εφαρμόζουν κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ και μας έχουν οδηγήσει σε εργασιακό μεσαίωνα.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΟΥ
Επειδή η συσπείρωση και ο ενιαίος συντονισμός εργατικών συλλογικοτήτων και συλλογικοτήτων γειτονιάς για τα ζητήματα της επισφάλειας και της ανεργίας πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις μορφές και το αναγκαίο διεκδικητικό πλαίσιο για την οργάνωση του αγώνα  μπορούμε να συναντηθούμε στις 13- 14 Μάη στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο με άλλες συλλογικότητες που παλεύουν ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια .
17  Μάη να απεργήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους γιατί τα δικαιώματα μόνιμων και προσωρινών εργαζομένων είναι κοινά.
Παρατηρητήριο εργατικών θεμάτων

της Ανυπότακτης Πόλης

Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Συνάδελφοι κοινωφελείς εργαζόμενοι (στον δήμο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις), άνεργοι, απλήρωτοι, καλούμαστε σε συντονισμό για το δικαίωμά μας στην ζωή.
Ο εκβιασμός τους μας είναι γνωστός: η επίσημη ανεργία, κολλημένη εδώ και χρόνια στο 26%, η ανασφάλιστη, εκ περιτροπής και μαύρη εργασία, η κοινωφελής εργασία και τα προγράμματα voucher αποτελούν την σημερινή πραγματικότητα για όλες και όλους μας. Ο εργασιακός μεσαίωνας είναι ήδη εδώ και κάθε μέρα δείχνει όλο και πιο άγρια το πρόσωπό του.
Γνωστές και οι δικαιολογίες τους:
Η κυβέρνηση μας λέει ότι κάνει προσλήψεις για να καλύψει τις ανάγκες. Ότι μειώνει την ανεργία. Ότι η δική της μνημονιακή πολιτική με τις 8μηνες συμβάσεις είναι καλύτερη από τη μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με τις 5μηνες συμβάσεις.
Οι δημοτικές αρχές μας λένε ότι τα προγράμματα αυτά είναι μια λύση στα προβλήματα των Δήμων. Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο μνημονιακό καθεστώς πέρα από αυτά τα «δώρα» που μας δίνει η Ε.Ε.
Η Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ., οι βιομήχανοι και το κεφάλαιο μας λένε ότι αυτές οι πολιτικές θα φέρουν ανάπτυξη και θα ξεπεραστεί η κρίση. Ότι για να «σωθούμε» πρέπει να μειώνονται οι δαπάνες, να στέλνεται κόσμος στην ανεργία, να κόβονται οι μισθοί και να ιδιωτικοποιούνται τα πάντα.
Όμως εμείς ξέρουμε την αλήθεια:
Επιδιώκουν να μας μετατρέψουν σε εύπλαστο εργατικό δυναμικό που θα μπορεί εύκολα να εντάσσεται σε μορφές ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών. Άλλωστε στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών (παιδεία, υγεία, πρόνοια, καθαριότητα   κ.α.), οι θέσεις που καλύπτονται με προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ξεπερνούν τις 50000 και πλέον οι διάφορες μορφές ελαστικής εργασίας τείνουν να κυριαρχήσουν και στον  δημόσιο τομέα όπως και στον ιδιωτικό.
Δεν είναι καθόλου άσχετα τα προγράμματα των προσωρινών και επισφαλών θέσεων εργασίας στους δήμους, με τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ, την εφαρμογή του «ποινολογίου», την προσπάθεια μετατροπής των επιδομάτων ανεργίας σε μορφές επιδότησης σε επιχειρήσεις και εργοδότες, για να μας προσλαμβάνουν απελπισμένους από τη δεξαμενή των ανέργων με αντίστοιχα άθλιους μισθούς και εξαφανισμένα δικαιώματα.
Η κυβέρνηση έχει συνεργούς:
Οι δήμοι, πρωτοστατούν  στην προσπάθεια περικοπής των δημοσίων δαπανών για κοινωνικές ανάγκες και μετατροπής τους σε ανταποδοτικές παροχές.
 Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ αντί για μαχητικούς αγώνες υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας συμμετέχουν μαζί με τον ΣΕΒ σε κοινωνικά μέτωπα ταξικής συνεργασίας αναζητώντας «εθνικές γραμμές» στα εργασιακά.
Οι εργαζόμενοι όμως και οι εργοδότες δεν έχουν κοινά αλλά αντιτιθέμενα συμφέροντα και τα κέρδη τους είναι η δική μας κλεμμένη δουλειά.
Απαιτείται μόνιμο και σταθερό προσωπικό με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας – αμοιβής και όχι όχι εργαζόμενοι να μετατρέπονται σε «ωφελούμενους» με μισθούς 430 ευρώ (για μέχρι 25 ετών) και 490 ευρώ (για άνω των 25).
Συναδέλφισσες / συνάδελφοι
Τα ψέματά τους τελείωσαν
Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να στερήσει την αξιοπρέπειά μας!
Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας πετάει στους κάδους ανακύκλωσης εργαζομένων!
Η εμπειρία των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και η διάψευσή τους βαραίνει ακόμα στις πλάτες πολλών εργαζόμενων, όμως καμιά πολιτική λύση δεν πρόκειται να υπάρξει χωρίς τους αγώνες μας. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για ατομικές λύσεις, για λογικές του τύπου “ας μείνω εγώ στη δουλειά κι ας απολυθεί ο διπλανός μου.
Καμμιά εργατική γειτονιά δεν πρέπει να υποταχτεί στην φτώχεια.
Απαραίτητο είναι η συγκρότηση επιτροπών αγώνα των ίδιων των ’ωφελούμενων’’ και η προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου για την αδιαλλαξία της κυβέρνησης απέναντι στα δίκαια αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς, ίση αμοιβή για ίση εργασία, για πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων, για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις και κατάργηση κάθε μορφής προσωρινής και ελαστικής εργασίας.
Καμία ιδιωτικοποίηση έμμεση ή άμεση, όχι στην εκχώρηση, στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού κεφαλαίου και των εργολάβων.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΟΥ
Επειδή η συσπείρωση και ο ενιαίος συντονισμός εργατικών συλλογικοτήτων και συλλογικοτήτων γειτονιάς για τα ζητήματα της επισφάλειας και της ανεργίας πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις μορφές και το αναγκαίο διεκδικητικό πλαίσιο για την οργάνωση του αγώνα  μπορούμε να συναντηθούμε στις 13- 14 Μάη στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο με άλλες συλλογικότητες που παλεύουν ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια .
17  Μάη να απεργήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους γιατί τα δικαιώματα μόνιμων και προσωρινών εργαζομένων είναι κοινά.
Παρατηρητήριο εργατικών θεμάτων
της Ανυπότακτης Πόλης